BUX  
ISIN
Börse
Aktuell
Trend
Datum/Zeit
Diff.
Diff.%
XC0009655090
Indices Budapest
39.818,59
konstant
2017.11.24/13:42
-144,13
-0,36%
Top
Titel
Aktuell
Trend
Diff.
Diff.%
Datum/Zeit
Volumen
Schluss
Appeninn shareAppeninn share
786,00
stark steigend
27,00
3,56%
11.24./13:43
239887
759,00
PannErgy sharePannErgy share
555,00
steigend
8,00
1,46%
11.24./13:37
42468
547,00
FHB shareFHB share
627,00
steigend
6,00
0,97%
11.24./13:40
65074
621,00
ANY shareANY share
1.353,00
steigend
12,00
0,89%
11.24./12:44
3046
1.341,00
CIG Pannonia shareCIG Pannonia share
304,00
konstant
1,00
0,33%
11.24./13:41
99100
303,00
Flop
Titel
Aktuell
Trend
Diff.
Diff.%
Datum/Zeit
Volumen
Schluss
WABERERSWABERERS
4.610,00
fallend
-60,00
-1,28%
11.24./13:12
2219
4.670,00
Rába shareRába share
1.256,00
fallend
-12,00
-0,95%
11.24./13:05
261
1.268,00
MOLMOL
3.216,00
fallend
-21,00
-0,65%
11.24./13:44
195128
3.237,00
Zwack Unicum shareZwack Unicum share
16.700,00
fallend
-95,00
-0,57%
11.24./13:15
74
16.795,00
Magyar Telekom shareMagyar Telekom share
470,00
konstant
-2,00
-0,42%
11.24./12:57
67831
472,00
Volumen
Titel
Aktuell
Trend
Diff.
Diff.%
Datum/Zeit
Volumen
Schluss
OPUS shareOPUS share
688,00
konstant
1,00
0,15%
11.24./13:39
581898
687,00
Appeninn shareAppeninn share
786,00
stark steigend
27,00
3,56%
11.24./13:43
239887
759,00
MOLMOL
3.216,00
fallend
-21,00
-0,65%
11.24./13:44
195128
3.237,00
CIG Pannonia shareCIG Pannonia share
304,00
konstant
1,00
0,33%
11.24./13:41
99100
303,00
Magyar Telekom shareMagyar Telekom share
470,00
konstant
-2,00
-0,42%
11.24./12:57
67831
472,00